USG 3D, USG 4D Ciąży

Drogie Panie,

informujemy że w gabinecie ginekologicznym doktor ginekolog Katarzyny Przygody wykonujemy badania USG ciąży aparatem z obrazowaniem 3D. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu USG, istnieje możliwość trójwymiarowej rekonstrukcji obrazu płodu i wnętrza macicy w czasie rzeczywistym.

Dzięki badaniu trójwymiarowemu: 3D możliwe jest nie tylko uzyskanie pięknego obrazu dziecka zrozumiałego dla obserwującej badanie kobiety ciężarnej, ale również uzyskanie przekrojów anatomicznych niedostępnych w badaniu dwuwymiarowym, ułatwiających rozpoznanie wad wrodzonych. Tak zwane obrazowanie 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, umożliwiające obserwację ruchów płodu, pracy serca. Badanie to dostarcza wiele cennych informacji niedostępnych w badaniach tradycyjnych.

Badanie trójwymiarowe umożliwia mamie zobaczenie twarzy dziecka i jego ciała prawie tak, jak widoczne byłoby na zdjęciu. Wielu psychologów uważa, że przyczynia się to do wytworzenia wcześniejszego i silniejszego związku emocjonalnego matki z dzieckiem. Należy więc podkreślić, że obserwacja obrazu dziecka podczas badania USG ma nie tylko charakter rozrywki, ale również wzmocnienie więzi matki (i ewentualnie obecnego podczas badania ojca dziecka) z nienarodzonym dzieckiem.Zapraszamy!

USG 3D/4D

Badania ultrasonograficzne w gabinecie ginekologicznym doktor ginekolog Katarzyny Przygody wykonujemy aparatem najnowszej generacji: VOLUSON 730 Expert

Apart wyposażony jest między innymi w następujące funkcje:

  • SRI- algorytm adaptacyjny SRI do redukcji artefaktów szumowych w obrazach B-mode i dodatkowego podniesienia jakości obrazowania;
  • FFC - symultaniczna praca wieloczęstotliwościowa;
  • CRI - obrazowanie CRI (skanowanie wielokierunkowe);
  • VCI - objętościowe skanowanie podnoszące rozdzielczość i kontrast;
  • obrazowanie harmoniczne;
  • obrazowanie 4D- serca płodu uzyskiwane bez synchronizacji EKG;