NIFTY Pro

Badanie NIFTY Pro (Non-invasive Fetal Trisomy Test)

      Test NIFTY Pro jest to nieinwazyjne, genetyczne badanie prenatalne, umożliwiające ocenę stanu zdrowia rozwijającego się płodu. Test NIFTY Pro to jedyny nieinwazyjny test prenatalny z pełnym ubezpieczeniem na wypadek otrzymania wyniku fałszywie negatywnego oraz wyniku pozytywnego. Ubezpieczenie jest dobrowolne i bezpłatne. W przypadku uzyskania wyniku fałszywie negatywnego wysokość odszkodowania dochodzi do ok. 210 000 zł.

  • Test Nifty Pro wykonywany jest już od 10 tygodnia ciąży.
  • Do badania NIFTY Pro wystarczy pobrać małą próbkę krwi matki (~ 10ml), w związku z czym sam test jest prosty i całkowicie bezpieczny (bez ryzyka poronienia).
  • Test Nifty Pro weryfikuje pod kątem zaburzeń wszystkie 23 pary chromosomów. Zakres badania obejmuje 94 choroby.
  • Wykrywalność ewentualnych nieprawidłowości u rozwijającego się płodu w przypadku Testu Nifty Pro wynosi ponad 99%, natomiast odsetek wyników fałszywie pozytywnych jest na poziomie 0,05% - 0,1%.
Wszystko to sprawia, że Test Nifty pro jest jednym z najbardziej popularnych, nieinwazyjnych testów prenatalnych (został już wykonany pond 6 mln razy na całym świecie).

Zapisy

Zachęcamy do skorzystania z dogodnej dla Państwa formy zapisu